ლევან მოსახლიშვილი

Levan Mosakhlishvili

 

 

სახელი: ლევან

გვარი: მოსახლიშვილი

 

განათლება:

2009-2011 – დოქტორანტურა. ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

1998-2003 - იურიდიული ფაკულტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1996-1998 - საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. ბუნებათსარგებლობის უმაღლესი პროფესიული სასწავლებელი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2017 წლის თებერვლიდან – დღემდე – შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“- დირექტორთა საბჭოს წევრი

2013 წლის ივლისი – დღემდე - დირექტორი იურიდიულ საკითხებში. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი.

2009 წლის სექტემბერი – 2013 წლის ივნისი - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი.

2007 წლის ოქტომბერი – 2009 წლის ივნისი - სასამართლო ადმინისტრირების კოორდინატორი. საქართველოს სასამართლოს სისტემის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი. Tetra Tech (აშშ)

2006 წლის ივნისი – 2009 წლის სექტემბერი - ცენტრალური ფილიალის მენეჯერი./იურისტი კს – კორძაძის საადვოკატო ბიურო.

2005 წლის აპრილი _ 2006 წლის მაისი - დირექტორის მოადგილე/საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის დირექტორი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.

2003 წლის ნოემბერი – 2005 წლის მარტი - იურიდიული სამსახურის უფროსი.  ბანკი  „კონსტანტა“

2001 – 2003 - ენეჯერი. იურიდიული დახმარების ცენტრი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

 

პედაგოგიური საქმიანობა:

2016 წლის 1 ივნისიდან – დღემდე – ასოცირებული პროფესორი/სადისერტაციო საბჭოს წევრი. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

2013 -2016 - მოწვეული ლექტორი. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი.

2013-2016 – მოწვეული ლექტორი. თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2013 -2016 - მოწვეული ლექტორი. სულხან-საბას სასწავლო უნივერისტეტი.

2015 წლის მარტიდან – დღემდე -ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი/სამართლის პროგრამის ხელმძღვანელი ევროპის რეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი.

2012 წლის სექტემბერი  – დღემდე - ასოცირებული პროფესორი/ სამართლის სკოლის მაგისტრატურის პროგრამული ხელმძღვანელი  კავკასიის უნივერსიტეტი.

2006 წლის ივნისი დღემდე - ასოცირებული პროფესორი/სადისერტაციო საბჭოს წევრი/მაგისტრატურის ხელმძღვანელი კავკასიის უნივერსიტეტი.

 

ექსპერტისა და ტრენერის გამოცდილება:

2014 წლიდან -დღემდე - აკრედიტაციის ექსპერტი. სსიპ “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი”.

2014  აპრილი – დეკემბერი  - იურისტ-ექსპერტი.  სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო “მსოფლიო კულტურული მეკვიდრეობის ძეგლების დაცვის კანონმდებლობის შემუშავება.”

2014 სექტემბერი – დეკემბერი - იურისტ-ექსპერტი. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. ახალგაზრდობის შესახებ კანონპროქტზე მუმუშავე ჯგუფის წევრი.

2013 ივნისი-ნოემბერი - იურისტ-ექსპერტი. კულტურის მენეჯმენტის ლაბორატორია. “არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობის შემუშავება.”

2010 მაისი – ივნისი – იურისტ-ექსპერტი. ევრო საბჭოს საპილოტე პროექტი „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და რეაბილიტაცია ქალაქის ისტორიულ ნაწილებში“

2009 ოქტომბერი – 2010 აგვისტო - იურისტ-ექსპერტი. პროექტი „განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი“

2009 სექტემბერი – ნოემბერი - სამართლებრივი ანალიზის ექსპერტი. „ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერის პროექტი“ გაეროს განვითარების პროგრამა. (UNDP)

2006-2008 იურისტ-ექსპერტი სსიპ „საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა“

2007 წლის ოქტომბერი – დეკემბერი – პროექტის დირექტორი „სამოქალაქო მონიტორინგი სოფლის მეურნეობს განვითარებისათვის“  სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი.

2006 წლის ნოემბერი  – 2007 წლის სექტემბერი -იურისტ-ექსპერტი. პროექტი „სამოქალაქო მონიტორინგის ეფექტურობის გაზრდა“ საზოგადოებრივ განვითარების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი.

2005 წლის 1 თებერვალი –2006 წლის  14 თებერვალი - პროექტის დირექტორი “ეფექტური ქალაქის მმართველობა” გაეროს განვითარების პროგრამა. (UNDP)

19-20 ივნისი 2006 - ტრენერი. „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ადამიანური რესურსების კლუბი/კავკასიის ბიზნეს სკოლა

21 ოქტომბერი – 17 ნოემბერი 2005  - კონსულტანტი. ქ.თბილისის მერიის ეფექტური ადმინისტრირების საჭიროებების კვლევა. ურბანული ინსტიტუტი.

2005 12-17 ივლისი - ტრენერი. ტრენინგი ქ.თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებისათვის. ქ.თბილისის მერია.

2005 – 5 – 6 მაისი - ტრენერი. „შრომის შინაგანაწესი და შრომის ხელშეკრულება“ ადამიანური რესურსების კლუბი/კავკასიის ბიზნეს სკოლა.

2005 – 17 – 18 მარტი - ტრენერი.  “შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა” ადამიანური რესურსების კლუბი/კავკასიის ბიზნეს სკოლა.

2004 წლის ნოემბერი - უფროსი იურისტ-ექსპერტი. “კანონმდებლობა კულტურის სფეროში და მისი რეფორმა” საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და  სპორტის სამინისტრო

2003 წლის 5-8 მაისი, 10-12 ივნისი; 2004 წლის 24-25 მაისი  - ტრენერი.  “ინფორმაციის საჯაროობა ზოგადი ადმინსიტრაციული კოდექსის მიხედვით” საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირებისათვის. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ბაკურიანი, ბათუმი, წინანდალი.

2003 წლის  ნოემბერი – 2004 წლის აპრილი - ყოველკვირეული სემინიარის ტრენერი. „როგორ განვახორციელოთ ადმინისტრაციული ორგანოს ფინასური მონიტორინგი?“  სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი.

2003 წლის იანვარი – აგვისტო - იურისტ-ექსპრტი „გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება“  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, (საია) საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციისა (საეა) და საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი.

2002 წლის თებერვალი – ნოემბერი – იურისტ-ექსპრტი „სახელმწიფო სახსრების განკარგვის სამოქალაქო მონიოტრინგი“  საიას, საეა, და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივი პროექტი.

2001 მაისი – ივნისი - იურისტ-ექსპრტი პრეზიდენტის 2001 წლის  # 95 ბრძანებულების „ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ“  სამოქლაქო მონიტორინგი. ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“ -ს შიდა პროექტი.

2001 აპრილი – სექტემბერი - თანაშემწე იურისტი. პროექტი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პოპულარიზაცია და ცხოვრებაში დანერგვა“ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

 

აკადემიური საქმიანობა:

2012 – 30 ივნისი - მიენიჭა სამართლის დოქტორის კვალიფიკაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის მიერ. თემა „ინფორმაციის თავისუფლება და საჯარო ინფორმაცის გაცემის უზრუნველყოფის გზები“  თბილისი

2008 31 ოქტომბერი – 1 ნოემბერი - პირდაპირ ინვერსტიცებთან დაკავშირებული  საერთაშორისო იმიტირებული სასამართლო.  12 ადგილი.საქართველოს გუნდის ხელმძღვანელი. ბოსტონი აშშ

2007 დეკემბერი - კავკასიის სამართლის სკოლის 2006/2007 წლის საუკეთესო პროფესორი. კავკასიის უნივერსიტეტი. სერთიფიკატი

2007 1 – 8 – ივლისი - საზაფხულო სკოლა „შემეცნება-დიდი ძალაა“. ერევანი სომხეთი

2006 26-30 ივნისი - II საერთაშორისო საჯარო ადმინისტრირების ზაფხულის ინსტიტუტი. მონაწილეობის სერთიფიკატი. ლიეპაია ლატვია

2006 5-10 თებერვალი - მოლდოველ, ქართველ და პოლონელ არასამთავრობო ორგანიზაციათა თანამშრომლობის განივითარების სამუშაო ვიზიტი. მონაწილე კიშინიოვი მოლდოვეთი.

2005 16 – 18 ივნისი - ფისკალური გამოთანაბრება კავკასიაში. მონაწილე ბოდრუმი თურქეთი

2005 თებერვალი მარტი - საბანკო სამართალი. საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. საქართველოს იუსტიციის სამონისტრო;  მონაწილეობის სერთიფიკატი.  თბილისი

2004 12 – 15 თებერვალი – კონფლიქტების მართვის ცენტრი. „მენეჯერული უნარჩვევები“ მონაწილე. თბილისი

2003 1-5 ნოემბერი - ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნების მიკროსაფინანსო ცენტრი. ბიზნეს დაგეგმარებისა და ფინანსური მოდელირების კურსი. მონაწილეობის სერტიფიკატი.  თბილისი

2003 –  30 მაისი – 2 ივნისი - ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და ახალი  დამოუკიდებელი ქვეყნების მიკროსაფინანსო ცენტრი. ბიზნეს დაგეგმარებისა და ფინანსური მოდელირების კურსი. მონაწილეობის სერტიფიკატი. თბილისი

2003 – 25-28 მაისი – „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესახებ“ ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი. მონაწილეობის სერთიფიკატი ლიკანი.

2003 2 – 6 თებერვალი – „არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სამოქალაქო უფლებათა დაცვა და კოალიციების მშენებლობა“ ვორლდ ლერნინგი,  მონაწილეობის სერთიფიკატი  თბილისი.

2002 4 ივნისი –  4 ივლისი - ჰელსინგის ადამინის უფლებათა დაცვის ფონდი. სემინარი „სამართლიანი სასამართლოს უფლება“  ევროპული კონვენციის 6-ე მუხლი:  მონაწილეობის სერთიფიკატი  ლიკანი.

2001 8-15 სექტემბერი - ჰელსინგის ადამინის უფლებათა დაცვის ფონდი. ადამინის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა. მონაწილეობის სერთიფიკატი.   ვარშავა პოლონეთი.

2001 8 – 21 ივლისი – საერთაშორისო გამჭვირვალობა – უკრაინა. სემინარი ანტიკორუიფციული სტრატეგია გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში: საერთო პრობლემები _ საერთო გადაწყვეტა მომხსენებელი კიევი, უკრაინა.

 

გამოცემები და ანგარიშები:

2016 - მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების რესტროსპექტიული სამართლებრივ ანალიზი. ავტორი

2015 - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობის ანალიზი.  ტურიზმის გეოგრაფიული ცენტრი. ავტორი

2014 - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მეორე შეფასების ანგარიში. ევროკავშირი. ავტორი

2010 - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პირველი შეფასების ანგარიში. ევროკავშირი. ავტორი

2009 - საჯარო მოსამსახურეთა სამართლებრივი მდგომარეობა თვითმმართველობებში. გაეროს განვითარების პროგრამა. ავტორი

2007 - სახელმძღვანელო „სამოქალაქო მონიტორინგი“. საზოგადოებრივ განვითარების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი. თანაავტორი

2006 - მცირე მეწარმის გზამკვლევი. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა. თანავტორი

2003 - სახელმძღვანელო „როგორ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია“ თანაავტორი. გამოცემული საიას მიერ.

2002 – „პრაქტიკული სამართლის“ სახელმძღვანელოს თანაავტორი. გამოცემული სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრის მიერ.

2002 - ფინანსური მონიტორინგის მოდელური სქემა .თანაავტორი გამოცემულია „საერთაშორისო გამჭირვალობა“ _ საქართველოს მიერ.

2001 -  სამართლის კურსი სამხედრო მოსამსახურეთათვის. თანაავტორი. გამოცემული ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების“ მიერ.

2001 - სახელმძღვანელო “ჩემი უფლებების” თანაავტორი. გამოცემული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ.

 

წევრობა:

ორგანიზაციის წევრობა - ადამიანური რესურსების ეროვნული ასოციაცია. გამგეობის წევრი

2007 – 2009 ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლო ადმინისტრატორების ნაციონალური ასოციაცია. წევრი.

(2000-2008, 2014-დღემდე)  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. გამგეობის წევრი.

სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი. გამგეობის წევრი.

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია. სერტიფიცირების კომისიის თავმჯდომარე.

მსოფლიო მუზეუმების ასოციაცია. წევრი.

(2000-2003) ევროპის სტუდენტ იურისტთა ასოციაცია – საქართველო; ვიცე-პრეზიდენტი

 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიები:

2017 - სსიპ “საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი” საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე

2014-2015 - თბილისის მერია. საპრეტენზიო კომისიის წევრი

2014- ერედვის მუნიციპალიტეტი. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი

2014 - თიღვის მუნიციპალიტეტი. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი

2014 – ქურთის მუნიციპალიტეტი. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი

2008 - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი

 

ენები:

ინგლისური – თავისუფლად

რუსული – თავსუფლად

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar

იანვარი 2018
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
« დეკ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

მულტიმედია