შვილობილი კომპანიები

შვილობილი კომპანიები ფონდის წილობრივი მონაწილეობა
შპს „ახალსოფელი ჰესი“ 100%
სს ,,ნამახვანი“ 100%
შ.პ.ს ,,ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ 50.01%
შ.პ.ს „საქართველოს მზის კომპანია“ 100%
შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი“ 100%
შ.პ.ს ,,ართანა ლოპოტა“ 20%
შ.პ.ს ,,ყვირილა ჰესი“ 20%
სს ,,ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“ 15%
სს ,,გეო ჰიდრო“ 15%
შ.პ.ს „ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგური 10%