პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ნიგოზა ქარის ელექტროსადგური

დასახელება: ნიგოზას ქარის ელექტროსადგური;
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლის რეგიონი, სოფელი ნიგოზასთან;
სიმძლავრე: 50 მგვტ;
გამომუშავება: 232 მლნ.კვტ.სთ;
ინვესტიცია: 65,890,396 აშშ დოლარი;
საქართველოს მთავრობასა და სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“-ს შორის მემორანდუმის გაფორმების თარიღია 2016 წლის 29 მარტი. მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს ქარის მონაცემთა შესწავლა შემდგომში ქარის ელეტროსადგურ(ებ)ის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების მიზნით. ურთიერთგაგების მემორანდუმის მოქმედების ვადაა ამ მემორანდუმის ხელმოწერიდან 15 თვე;
სტატუსი:
ამ ეტაპზე კომპანია ელოდება მთავრობასთან ელექტორენერგიის ტარიფის შეთანხმებას და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისგან“ გადამცემ ქსელთან მიერთების თაობაზე პასუხის მიღებას;

პროექტის განმახორციელებელი კომპანია: სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“-ი პარტნიორები: CALIK ENERJI SANAYI TICARET A.S – 85%, სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 15%;
დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარე - ოსმან საიმ დინჩი;
დირექტორთა საბჭოს წევრი - ჰიკმეთ გოკოღლუ;
დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარე (ფონდის მხრიდან) - ნუგზარ ხაინდრავა;
საწესდებო კაპიტალი: 1,000,000 დოლარი (GEDF – 150,000 დოლარი, შევსებულია - 150,000).