პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ჩორდულა ჰესი

შპს „ჩორდულა ჰესი“ (ს/კ 405227561)
ადგილმდებარეობა: რაჭა-ლეჩხუმი
სიმძლავრე: 1.97 მგვტ.
გამომუშავება: 9.27 მლნ.კვ/სთ
მშენებლობის ნებართვის აღების თარიღი: ამ ეტაპზე არ გვაქვს
მშენებლობის დასრულების თარიღი: ამ ეტაპზე არ გვაქვს
ინვესტიცია: საწესდებო კაპიტალი - 350 000 ლარი
ინფორმაცია კომპანიაზე: პარტნიორები: სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 45%; შპს „რაჭაენერჯი“ – 55%; დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე დავით ბიკაშვილი. საბჭოს წევრები - ომარი ბაბილოძე (ფონდის მხრიდან) და შოთა ეცადაშვილი.
საწესდებო კაპიტალი: საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 350 000 ლარს. ამჟამინდელი მდგომარეობით, შპს „რაჭაენერჯის“ მიერ შეტანილია 61 657.50 ლარი, ხოლო ფონდის მიერ 50 447.05 ლარი.
2017 წლის 18 სექტემბერს შპს „ჩორდულა ჰესმა“ მიმართა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მემორანდუმის გაფორმებით მოთხოვნით. ამჟამად ველოდებით შესაბამის პასუხს.