პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ჩორდულა ჰესი

შპს „ჩორდულა ჰესი“ (ს/კ 405227561)
ადგილმდებარეობა: რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონი.
სიმძლავრე: 1.97 მგვტ.
გამომუშავება: 9.27 მლნ.კვ.სთ
მშენებლობის ნებართვის აღების თარიღი: ამ ეტაპზე არ გვაქვს
მშენებლობის დასრულების თარიღი: ამ ეტაპზე არ გვაქვს
ინვესტიცია: საწესდებო კაპიტალი - 350 000 ლარი
ინფორმაცია კომპანიაზე: პარტნიორები: სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 45%; შპს „რაჭაენერჯი“ – 55%; დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე დავით ბიკაშვილი. საბჭოს წევრები - ომარ ბაბილოძე (ფონდის მხრიდან) და შოთა ეცადაშვილი.
საწესდებო კაპიტალი: საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 350 000 ლარს. ამჟამინდელი მდგომარეობით, შპს „რაჭაენერჯის“ მიერ შეტანილია 75 701,97 ლარი, ხოლო ფონდის მიერ 61 937,98 ლარი.
2018 წლის 12 თებერვალს, საქართველოს მთავრობას, შპს „ჩორდულა ჰესს“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, ელექტროენერგიის 10 წლიანი გარანტირებული შესყიდვის პიროიბთ.
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები EPC კონტრაქტორ კომპანია შპს „ ჰიდროენერჯისთან“, აღნიშნულმა კომპანიამ ფასთა გამოკითხვის შედეგად წარმოადგინა ყველაზე მისაღები პირობები, რომელთანაც უახლოეს მომავალში გაფორმდება ხელშეკრულება და დაიწყება დეტალური პროექტის მომზადება.