პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ქართლის ქარის ელექტროსადგური

დასახელება: ქართლის ქარის ელექტროსადგური;
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლის რეგიონი, გორის/ქარელის მუნიციპალიტეტი;
სიმძლავრე: 20,7 მგვტ;
გამომუშავება: 84.1 მლნ. კვტ/სთ;
მშენებლობის ნებართვის გაცემის თარიღი: 6 იანვარი 2016 წელი;
მშენებლობის დასრულების თარიღი: 19 სექტემბერი, 2016;
ინვესტიცია: 29.7 მლნ აშშ დოლარი;
ექსპლუატაციაში მიღება: 2016 წლის 20 დეკემბერისტატუსი: ოპერირებაშია
პროექტის განმახორციელებელი კომპანია: შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“
პარტნიორები: სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 50,1%, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ – 49,9%; 

 

გამომუშავება