ანი ჯანუყაშვილი

 

ანი ჯანუყაშვილი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის პროექტების კოორდინატორის პოზიციას იკავებს. 2016 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტში.
კერძო სექტორში ეკავა კომერციული მენეჯერის პოზიცია საერთაშორისო გადამზიდ კომპანიაში. გამოცდილება აქვს მიღებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტის, უმაღლესი და მაღალი რანგის დელეგაციებთან მუშაობის სამმართველოში. ასევე მუშაობდა სადაზღვევო კომპანია “ალდაგში” და ლიბერთი ბანკის სტრატიგიული გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტში.
მინიჭებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი, ბიზნესის ადმინისტრირებასა და ფინანსებში. სწავლობდა გერმანიაში, Pforzheim-ის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ბიზნესისა და ფინანსების განხრით. ამჟამად არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის მაგისტრანტი.
გავლილი აქვს PLEXOS პროგრამის ელექტროენერგეტიკული სისტემების მართვის ტრენინგი. მონაწილეობდა IHC-ის მიერ ორგანიზებულ კურსში ჰიდროელექტროსადგურების ეკონომიკა. მინიჭებული აქვს FIDIC-ის საერთაშორისო ხელშეკრულებათა კურსის სერტიფიკატი; გაიარა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის კურსი - „The iterative innovation process”. ანი იყო საქართველოს წარმომადგენელი გერმანიაში გამართული ევროპული დღეების ფარგლებში. მონაწილეობდა USAID-ისა და G4G-ის სპონსორობით გამართულ ტრენინგებში და სხვა საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში.
ანი ჯანუყაშილი არის ენერგეტიკის მიმართულებით სამეცნიერო სტატიებისა და კვლევის ავტორი.
ფლობს ინგლისურ, რუსულ და გერმანულ ენებს.