გიორგი კაკუშაძე

 

გიორგი კაკუშაძე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის გუნდს შეუერთდა 2017 წლის აგვისტოში.
იგი ფლობს კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დიპლომს და ამჟამად არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი.
გარდა მშობლიური ქართული ენისა, გიორგი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.