გიორგი კაკუშაძე

გიორგი კაკუშაძე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის გუნდს შეუერთდა 2017 წლის აგვისტოში.
იგი ამჟამად არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მე-4 კურსის სტუდენტი.
გარდა მშობლიური ქართული ენისა, გიორგი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.