ზურა ჭედია

ზურაბ ჭედია სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“-ის უმცროსი იურისტის პოზიციაზე 2017 წლის აგვისტოდან მუშაობს.

ამჟამად, ზურაბ ჭედია არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მე-4 კურსის სტუდენტი.
აგრეთვე, გავლილი აქვს სატრენინგო კურსი, საფინანსო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.
თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.