მიხეილ დოლბაძე

მიხეილ დოლბაძე სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში“ პროექტის მენეჯერის თანამდებობას იკავებს 2015 წლიდან. სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითრების ფონდში“ მისი მუშაობა უკავშირდება ქარისა და მზის ელექტროსადგურების პროექტების ხელმძღვანელობას. 2017 წელს დაინიშნა ფონდის შვილობილი კომპანია - შპს „საქართველოს მზის კომპანიის“ დირექტორად.
ფონდში მუშაობის დაწყებამდე მიხეილ დოლბაძე მუშაობდა იტალიაში ენერგეტიკულ კომპანია CALEN S.R.L-ში მენეჯერის თანაშემწედ ასევე მუშაობდა კულტურულ მედიატორად. ამასთან სხვადასხვა პერიოდში პროექტის მენეჯერობას უწევდა კომპანიებს: შპს „მგ4 იტალიანა კოსტრუციონის“ და შპს „გლამურ კონტრაქტს“.
მიხეილ დოლბაძე ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ეკონომიკაში აგრეთვე პალერმოს უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს ეკონომიკის განვითარებასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში და ISIDA-ს ინსტიტუტის მაგისტრის ხარისხს მენეჯმენტში. ასევე გავლილი აქვს FIDIC საერთაშორისო ხელშეკრულებათა კურსი და ფლობს "Paolo Giaccone"-ს სახელობის უნივერსიტეტის კულტურული მედიატორის სერტიფიკატს.
მიხეილი გარდა მშობლიური ენისა ფლობს იტალიურ რუსულ და ინგლისურ ენებს.