ინვესტორის გვერდი

სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ აცხადებს ბაზრის კვლევას

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი აცხადებს ბაზრის კვლევას 250 კვტ ბიტეხი 1 მცირე ჰიდრო ელექტროსადგურის EPC-Turnkey მომსახურების შესყიდვის მიზნით, რომელიც მდებარეობს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, სოფელ შატილთან ახლოს (ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენება მოხდება მხოლოდ ლოკალურად).

გთხოვთ იხილოთ შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა თანდართული ფაილის სახით და მოგვაწოდოთ შესაბამისი ფინანსური შემოთავაზება (სავარაუდო ღირებულება) არაუგვიანეს 2019 წლის 11 მარტისა (ფინანსური შემოთავაზება წარმოდგენილ უნდა იქნას თანდართული პრეზენტაციის მე-6 სლაიდით გათვალისწინებული ფორმით).

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მზადყოფნა ფინანსური შემოთავაზების განხორციელების თაობაზე არაუგვიანეს 2019 წლის 6 მარტისა.

ბაზრის კვლევა არ ავალდებულებს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს შეისყიდოს ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მომსახურება.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი ფინანსური შემოთავაზება შემდეგ ელ. ფოსტაზე: g.kakushadze@gedf.com.ge (საკონტაქტო პირი)

ან შემდეგ მისამართზე: სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ ოფისი, ბარათაშვილი ქუჩა #8, მე-4 სართული, 0150, თბილისი, საქართველო

Shatili Invitation Letter

Shatili HPP Turnkey MarketStudy