პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ცენტრალური ქარის ელექტროსადგური

დასახელება: ცენტრალური ქარის ელექტროსადგური;
ადგილმდებარეობა: იმერეთის რეგიონი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი;
სიმძლავრე: 120 მვტ;
გამომუშავება: 560 მლნ.კვტ.სთ;
ცენტრალური ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განმახორიცელებელი კომპანიებია: CALIK ENERJI SANAYI TICARET A.S – 85% და სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 15%.
საქართველოს მთავრობასა და სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდ“-ს შორის მემორანდუმის გაფორმების თარიღია 2016 წლის 29 მარტი. მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს ქარის მონაცემთა შესწავლა შემდგომში ქარის ელეტროსადგურ(ებ)ის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების მიზნით.
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ითხოვს პროექტის განხორციელების გადავადებას, ვიდრე ტარიფის და მიერთების პრობლემა არ გადაწყდება.