პროექტები

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ
შესრულებული და მიმდინარე პროექტები

ტორზილა ჰესი

დასახელება: ტორზილა ჰესი
ადგილმდებარეობა: იმერეთი
სიმძლავრე: 1.05 მგვტ
გამომუშავება: 4,39 მლნ. კვტ/სთ
სავარაუდო ინვესტიცია: 2 100 000 აშშ დოლარი
მშენებლობის დასრულების სავარაუდო თარიღი: 2020 წელი
პროექტს ახორციელებს სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“
ფონდის მიერ 2017 წლის დეკემბერში საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს „აიემინჟინერინგი“, რომელმაც გააკეთა წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება.
ამ ეტაპზე მიმდინრეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება პროექტის გასხვისების მიზნით.