ლევან მოსახლიშვილი

 

ლევან მოსახლიშვილი სს “საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“-შემოუერთდა 2013 წელს. მას ამჟამად უკავია დირექტორის მოადგილის პოზიცია იურდიულ და ადმინისტრაციულ საკითხებში. 2013-2019 წლებში ეკავა დირექტორის პოზიცია იურიდიულ საკითხებში. ამ პოზიციის დაკავებამდე იგი იყო უმსხვილესი კერძო სამრეწველო ჯგუფის (GIG) საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის იურიდიული სამსახურის უფროსად, კს „კორძაძის საადვოკატო ბიურო“-ს ცენტრალური ფილიალის მენეჯერად, გახლდათ საქართველოს სასამართლო რეფორმისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტის სასამართლო ადმინისტრირების კოორდინატორი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI) დირექტორის მოადგილე და საჯარო ადმინისტირების პროექტის დირექტორი, ბანკი „კონსტანტას“ იურიდიული სამსახურის უფროსი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის მენეჯერი და კონსულტანტი.

ლევან მოსახლიშვილი ამჟამად ასევე გახლავთ შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“-ს დირექტორთა საბჭოს წევრი და კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი.

ლევან მოსახლიშვილი ფლობს სამართლის დოქტორის ხარისხს და გახლავთ ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის დოქტორანტი.

არის შვიდი მონოგრაფიის, 21 სამეცნიერო სტატიის და 13 კვლევის ავტორი და თანაავტორი.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.