გიორგი კაკუშაძე

 

გიორგი კაკუშაძე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის გუნდს შეუერთდა 2017 წლის აგვისტოში. 2018 წლის ოქტომრამდე მას ეკავა უმცროსი იურისტის პოზიცია, ამჟამად კი გახლავთ შესყიდვების მენეჯერი.
იგი ფლობს კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დიპლომს და ამჟამად არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი.
გარდა მშობლიური ქართული ენისა, გიორგი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.