თეონა გიორგაძე

 

2019 წლიდან მუშაობს სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში“ კანცელარიის უფროსის პოზიციაზე. 2018 – 2019 მუშაობდა სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში“ ოფის - მენეჯერის პოზიციაზე, 2015-2017 წლებში მუშაობდა ადმინისტრაციული ასისტენტის თანამდებობაზე ამავე კომპანიაში.
აგრეთვე მუშაობის გამოცდილება აქვს შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრის“ ადმინისტრაციულ მენეჯერის პოზიციაზე.
2015 წელს დაამთავრა ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. 2016 წლიდან დღემდე სწავლობს გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტში საბანკო საქმის მაგისტრატურაზე.
2015 წელს გაიარა 2 თვიანი ტრენინგი სახელმწიფო შესყიდვების განხრით ევროპის აკადემიურ ცენტრში.
2019 წელს გაიარა 1 თვიანი ტრენინგი სახელმწიფო შესყიდვების განხრით საქართველოს სახლემწიფო შესყიდვების სააგენტოში.
2019 წელს გაიარა ბუღალტერიის და პროგრამა INFO- ბუღალტერიის კურსი NB აკადემიაში.
ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული.