გიორგი ჩაჩიბაია

 

გიორგი ჩაჩიბაიას სს “საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“-ის ფინანსური დირექტორის პოზიცია უკავია 2017 წლიდან.

2014 წლის მაისიდან ასევე გახლავთ სს „ნამახვანი“-ს დირექტორი. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა შპს „საქართველოს ფოსტის“ ფინანსური ანგარიშგების სამმართველოს უფროსად, შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ ფინანსურ ანალიტიკოსად, გახლდათ შპს „დელოიტი და

ტუშის“ აუდიტის ასისტენტი და სს” ბაგრატიონი-1882”-ის ფინანსური დაგეგმარების მენეჯერი.

გიორგი ჩაჩიბაია ფლობს ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორის ხარისხს და პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.