ზურაბ ჭედია

 

ზურაბ ჭედიას სს “საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“-ის ქონების მართვის სპეციალისტის პოზიცია უკავია 2018 წლიდან.

ამ თანამდებობის დაკავებამდე, იგი მუშაობდა ამავე კომპანიის უმცროსი იურისტის პოზიციაზე. ამჟამად, ზურაბ ჭედიას გააჩნია სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის.

თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.