ზურაბ ჭედია

 

ზურაბ ჭედია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის გუნდს შეუერთდა 2017 წლის აგვისტოში. შრომის უსაფრთხოების და ქონების მართვის მენეჯერის პოზიციის დაკავებამდე, მას ეკავა უმცროსი იურისტის, ხოლო შემდგომ იურისტის/ქონების მართვის სპეციალისტის პოზიცია.

ზურაბი ასევე გახლავთ ენერგეტიკული კომპანია შპს „ჩორდულა ჰესის" იურისტი.

იგი არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კურსდამთავრებული და ამჟამად გახლავთ, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართალის სამაგისტრო პროგრამის (LLM) სტუდენტი.

გარდა მშობლიური ქართული ენისა, ზურაბი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.