ივანე ბერიაშვილი

 

ივანე ბერიაშვილს სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდ“-ის ფინანსური ანალიტიკოსის პოზიცია უკავია 2018 წლიდან. ასევე 2018 წლიდან გახლავთ ფინანსური ანალიტიკოსი შპს „ბორჯომჰეს“-ში. მან სტაჟირება გაიარა სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდ“-ში 2017 წლიდან 2018 წლამდე. 

ამჟამად ივანე ბერიაშვილი არის სტუდენტი ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტზე.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.