ანა ბაბილოძე

 

ანა ბაბილოძე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის გუნდს შეუერთდა 2020 წლის თებერვალში. უმცროსი იურისტის პოზიციის დაკავებამდე, იგი იყო სტაჟიორი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში.

იგი არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მეოთხე კურსის სტუდენტი.

გარდა მშობლიური ქართული ენისა, ანა ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.