მარიამ კირვალიძე

 

მარიამ კირვალიძე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის გუნდს შეუერთდა 2020 წლის თებერვალში. უმცროსი იურისტის პოზიციის დაკავებამდე, იგი იყო სტაჟიორი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში.

მარიამი არის კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მეოთხე კურსის სტუდენტი.

გარდა მშობლიური ქართული ენისა, იგი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.